Římskokatolická farnost Hustopeče
Třebízského  5 693 01 Hustopeče
fu.hustopece@seznam.cz www.farnosthustopece.cz
P. Jan Nekuda, mob. 723 529 476 tel. 519 412 027
P. Vojtěch Zahrádka, mob. 737 647 314
Pořad Bohoslužeb
⇦ V týdnu od 5.2. do 12.2. 2023 ⇨
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 5.02.5. neděle v mezidobí9:30mše za farnost
Pondělí 6.02.Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků18:00mše za rodinu Hruškovu a Krušinovu
Úterý 7.02.7:00mše sv.
Středa 8.02.18:00mše za rodinu Nasadilovu, jejich příbuzné a za duše v očistci
Čtvrtek 9.02.17:45mše sv. pro děti; za Kamila Valu
Pátek 10.02.Památka sv. Scholastiky, panny18:00mše za živou a zemřelou rodinu Bravencovu, Fojtíkovu, Lachmanovu a Němečkovu
Sobota 11.02.Panny Marie Lurdské8:00mše na úmysl kněze
Neděle 12.02.6. neděle v mezidobí9:30mše za farnost
příležitostná oznámení