PostHeaderIcon Archív příspěvků

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Vincent de Paul
2 Srdečně zveme
3 DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
4 Ekumenické setkání
5 Postní duchovní obnova
6 Mikulášská nadílka 2022
7 Pozvání
8 Charitativní koncert
9 Děkanátní setkání mládeže
10 110.výročí narození P. Václava Drboly
11 Teologický kurz
12 Pouť rodin 2022
13 Pozvání na konferenci 2022
14 Modlitební karavan
15 Pozvání do Kurdějova
16 Pozvání
17 Absolventský koncert 2022
18 Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
19 Pozvání ke společné modlitbě
20 Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
21 Pozvání z Centra naděje a pomoci
22 ARCHA Rajnochovice
23 Jarní prázdniny pro mladé
24 Tříkrálová sbírka 2022
25 Pozvání od Srdce
26 Pozvání k adventním koncertům
27 Průvodce adventem
28 Online kurz pro mladé
29 Naber správný směr
30 Srdečně zveme
31 Děti ze Staroviček srdečně zvou
32 Srdečně zveme
33 Pozvání
34 Pozvání ze Staroviček
35 Nabídka pomoci
36 Pozvání k pěší pouti
37 Večer chval
38 Pozvání z Kurdějova
39 Závěrečná mše pro děti
40 Přednáška pro dospívající
41 Prohlášení biskupů k situaci COVID-19
42 Večer chval
43 Noc kostelů 2021
44 Pozvání k online obnově
45 Korunovační pouť v Žarošicích
46 Srdečně zveme
47 Žehnání polím
48 Farní tábor 2021
49 Online přenos z katedrály
50 Uctění památky
51 Velikonoční obřady
52 Možnost získání odpustků
53 Rok Svatého Josefa
54 Poselství papeže Františka k postní době 2021
55 Povolání ke kněžství
56 Valentinská pouť
57 Kurz pro dívky
58 Děkujeme!
59 Pokladničky v Hustopečích
60 Tříkrálová sbírka 2021
61 Jarmark pro fond milosrdenství
62 Adventní výzva pro děti
63 Výzva otce biskupa
64 Puls
65 Pastýřský list
66 Možnost získat odpustky prodloužena
67 Náš společný domov
68 Výzva k modlitbě růžence
69 Opatření 12.10.2020
70 První svaté přijímání
71 Teologický kurz
72 Mše a táborák pro děti
73 Cyklopouť do Křtin
74 Pozvání do Kurdějova
75 Aktovky
76 Pozvání
77 Noc kostelů 2020
78 Májový list Svatého otce
79 Farní tábor 2020
80 Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha
81 Bohoslužby ve Svatém týdnu
82 Pastýřský list - 31.3.2020
83 Výzva papeže Františka v době pandemie
84 Milí farníci, březen 2020
85 Jsme doma
86 Duchovní svaté přijímání
87 Děkanátní setkání mládeže
88 Tříkrálová sbírka 2020
89 Maškarní karneval
90 Farní ples 2020
91 Žehnání varhan ve Starovicích
92 Divadlo o sv. Anežce České
93 Pozvání na přednášku - Anežka
94 Říjen - misijní měsíc
95 Drakiáda 2019
96 Pěší pouť do Žarošic
97 Výročí posvěcení kostela sv. Václava
98 Ohlédnutí za táborem 2019
99 Pozvání
100 Poděkování ČEZu
101 Výsledky soutěže
102 První svaté přijímání 2019
103 Setkání pečujících
104 Pozvání
105 Noc kostelů 2019
106 Děckanáda 2019
107 Ohlédnutí za farním plesem
108 Ohlédnutí za karnevalem
109 Výtvarná soutěž
110 Pozvání
111 Tříkrálová sbírka 2019
112 Dětský karneval
113 Faní ples 2018
114 Výlet do Mikulova
115 Zveme do Staroviček
116 Tříkrálový koncert 2019
117 Tříkrálová sbírka 2019
118 Farnost Starovičky zve
119 Pozvání
120 Pozvání do Starovic
121 Dušičky
122 Pozvání
123 Zveme na přednášku
124 Charitativní bazar
125 Žehnání Hustopečím
126 Hlavní pouť v Žarošicích
127 Pouť do Žarošic
128 Žehnání aktovek
129 Pozvání
130 Farní odpoledne
131 První svaté přijímání 2018
132 Farnost Kurdějov srdečně zve
133 Pouť do Mariazell
134 Pozvání na koncert
135 Noc kostelů 2018
136 Pozvání
137 Žehnání polí a nového kříže
138 Diecézní pouť ministrantů 2018
139 Děckanáda 2018
140 Pozvání na muzikál
141 Pozvání na setkání mládeže
142 Pozvání
143 Den modliteb a půstu za mír
144 Postnička
145 Fotografie z plesu 2018
146 Tříkrálová sbírka 2018
147 Děkanátní ples 2018
148 Nabídka kurzu Girasole
149 Tříkrálová sbírka 2018
150 Tříkrálová sbírka 2020
151 Tříkrálový koncert
152 Vánoční divadlo
153 Pozvání od Srdce
154 Přednáška pro mládež
155 Betlémské světlo 2017
156 Pozvání na koncert
157 Pozvání na koncert
158 Srdečně zveme
159 Pozvání
160 Poděkování sponzorům
161 Ekumenická modlitba
162 Mše svatá za donátory
163 Řím 2018
164 Misijní neděle
165 Pozvání
166 Srdečně zveme
167 Pěší pouť do Žarošic
168 Pozvání
169 Srdečně zveme
170 Zlatá sobota v Žarošicích 2017
171 Poděkování sponzorům
172 Pouť rodin do Žďáru
173 Žehnání aktovek
174 Pouť v Křepicích
175 Kurdějovská pouť
176 Pozvání na kefasfest
177 Farní odpoledne
178 Poklady
179 Noc kostelů 2017
180 Celostátní setkání mládeže
181 Korunovační pouť
182 Děckanáda 2017
183 Přípravný fatimský den
184 Seminář o kurzech Alfa
185 Ohlédnutí - čtvrtý král
186 Pozvání na DSM
187 Čtvrtý král
188 Pozvání
189 Prosba z farnosti Brno-Lesná
190 Přednáška Věry Sosnarové
191 Pozvání na přednášku
192 Pozvánka z Archy
193 Maškarní karneval
194 Farní ples 2017
195 Tříkrálový koncert
196 Pozvání
197 Tříkrálová sbírka 2017
198 Pozvání na koncert
199 Vánoční divadlo 2016
200 Pozvání na duchovní obnovu
201 Všechny děti zveme!
202 Premiéra
203 Pozvání na přednášku - dospívání
204 Adventní koncerty
205 Pozvání na přednášku
206 Ohlédnutí za drakiádou
207 Drakiáda 2016
208 Farní víkend rodin
209 Pozvání na přednášku
210 Sbírka na podporu pastorace
211 Kurz teologie
212 Pouť rodin do Žďáru
213 Benefiční koncert
214 Farní tábory
215 Farní den 2016
216 Mše za nemocné děti
217 První svaté přijímání 2016
218 Farní den 2016
219 Noc kostelů 2016
220 Děckanáda 2016
221 Svatodušní koncert
222 Farní kavárna
223 Farní tábor 2016
224 Foto z farního plesu
225 Děkanátní setkání mládeže
226 Farní shromáždění
227 Ekumenická bohoslužba
228 Pozvání k misiím
229 Farní ples
230 Dětský karneval
231 Vánoční přání
232 Zpovídání před Vánocemi
233 Adventní duchovní obnova
234 Tříkrálová sbírka 2016
235 Bible a my
236 Vánoční divadlo
237 Pubertální Adventní Kalendář
238 Přijde letos Mikuláš?
239 Roráty pro děti
240 Pozvání
241 Pozvání - téma islám
242 Pozvání - téma uprchlíci
243 Pozvání na koncerty
244 Pozvání
245 Pozvání
246 Národní eucharistický kongres
247 Drakiáda
248 Pozvání na přednášku
249 Ohlédnutí za farním táborem
250 Rozloučení
251 Fotogalerie
252 Zemřel Mons. Václav Fišer
253 Žehnání aktovek
254 Ohlédnutí za Nocí kostelů
255 Ohlédnutí za děckanádou
256 Noc kostelů - muzikál
257 Concentus Moraviae
258 Ocenění
259 Pozvání
260 Děckanáda 2015
261 Farní den
262 Noc kostelů 2015
263 Oprava Soch
264 Děkujeme
265 Duchovní obnova
266 Pozvání na karneval
267 Farní shromáždění
268 Novoroční koncert
269 Farní ples
270 Vánoční divadlo
271 Betlémské světlo
272 Poděkování sponzorům
273 Duchovní obnova pro mládež
274 Den pro Blízký východ
275 Honzíkova cesta
276 Biřmování
277 Drakiáda
278 Pozvání
279 Pozvání
280 Pozvání
281 Žehnání aktovek
282 Poděkování za prázdniny
283 Pozvání k žehnání vitráží
284 Pozvání
285 Žehnání dětem
286 Pozvání
287 Vzpomínka na děckanádu
288 Pozvání pro děti
289 Z farního dne
290 Concentus Moraviae
291 Volby
292 Děckanáda 2014
293 Farní den 2014
294 Pozvání
295 Dětský maškarní karneval 2014 - fotky
296 Děkanátní ples "Mexická noc"
297 Poděkování
298 Farní shromáždění
299 Děkanátní ples
300 Vzkaz od Ježíška
301 Dětský maškarní karneval
302 Novoroční koncert
303 Pozvání
304 Adventní koncert
305 Adventní koncert
306 Synoda o rodině
307 Závěrečný večer alfa kurzů
308 Florbalový turnaj
309 Vzdělávání pro dospělé
310 Pozvání
311 Žehnání úrody
312 Slavnost sv. Václava
313 Drakiáda
314 Pouť do Žarošic
315 Žehnání aktovek
316 Oslava životního jubilea
317 Kurzy Alfa
318 Fotky z června
319 Pozvání k východní liturgii
320 Závěrečný táborák
321 Slavnost Ježíše Krista Krále
322 Boží Tělo
323 Hustopečský magazín
324 Perníková chaloupka
325 Děckanáda
326 Pozvání na muzikál
327 Pozvánka
328 Žehnání polí
329 Pozvání k besedě
330 Svatopetrský haléř
331 Pozvání
332 Světový den nemocných
333 Fotogalerie
334 Přátelské utkání
335 Výlet do Bonga
336 Děkanátní ples 2013
337 Farní shromáždění
338 Dětský maškarní karneval
339 Zpravodaj
340 Divadelní představení
341 Florbalový turnaj
342 Adventní koncerty
343 Slavnost sv. Anežky České
344 Děkanátní setkání mládeže
345 Beseda
346 Pozvání
347 Dušičky
348 Misijní neděle
349 Podzimní Cizkrajov 2012
350 Farní pouť do Polska
351 Soustředění scholy Za 9´9
352 Cykloputování
353 100. výročí narození V. Drboly
354 Pouť v Žarošicích
355 Poděkování za prázdniny a tábor
356 První svaté přijímání
357 Děckanáda
358 Mužský sbor z Gumpoldskirchenu
359 Noc kostelů 2014
360 Děckanáda 2012
361 Postní duchovní obnova
362 Poděkování
363 Tříkrálová sbírka
364 Dětský maškarní karneval
365 Farní shromáždění
366 Děkanátní ples 2012
367 Farní pouť do Polska
368 Farní tábor 2012
369 Úmysly mší svatých
370 Adventní koncerty
371 Betlémské světlo
372 Roráty
373 Adventní duchovní obnova
374 Farní shromáždění
 
PřihlášeníNávštěvnost
741889
Dnes93
Včera210
Tento týden303
Tento měsíc8805
Celkem741889